A perspective on the role of class III semaphorin signaling in central nervous system trauma

Vasil Mecollari, Bart Nieuwenhuis, J. Verhaagen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

199 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'A perspective on the role of class III semaphorin signaling in central nervous system trauma'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences