A petrographic and chemical analysis of Trinidad pre-colonial ceramics

Corinne Hofman, A. Stienaers, B. Neyt, P. Degryse

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)72-86
TijdschriftSTAR: Science & Technology of Archaeological Research
Volume6
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - 2020

Citeer dit