A phylogenetic analysis of Mycosphaerellaceae leaf spot pathogens of Proteaceae

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)653-658
  TijdschriftMycological Research
  Volume107
  StatusGepubliceerd - 2003

  Citeer dit