A phylogenetic and taxonomic re-evaluation of the Bipolaris - Cochliobolus - Curvularia complex.

D.S. Manamgoda, L. Cai, E.H.C. McKenzie, P.W. Crous, H. Madrid, E. Chukeatirote, R.G. Shivas, Y.P. Tan, K.D. Hyde

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  236 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)131-144
  TijdschriftFungal Diversity
  Volume56
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 2012

  Citeer dit