A phylogenetic re-evaluation of Phyllosticta (Botryosphaeriales)

S. Wikee, L. Lombard, C. Nakashima, K. Motohashi, E. Chukeatirote, R. Cheewangkoon, E.H.C. McKenzie, K.D. Hyde, P.W. Crous

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  123 Citaten (Scopus)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'A phylogenetic re-evaluation of Phyllosticta (Botryosphaeriales)'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Agriculture & Biology

  Medicine & Life Sciences