A phylogenetic redefinition of anamorph genera in Mycosphaerella based on ITS rDNA sequence and morphology

P.W. Crous, J.-C. Kang, U. Braun

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)1081-1101
  TijdschriftMycologia
  Volume93
  StatusGepubliceerd - 2001

  Citeer dit