A Physiological and Genomic Comparison of Nitrosomonas Cluster 6a and 7 Ammonia-Oxidizing Bacteria

Christopher J. Sedlacek, Brian McGowan, Yuichi Suwa, Luis Sayavedra-Soto, Hendrikus J. Laanbroek, Lisa Y. Stein, Jeanette M. Norton, Martin G. Klotz, Annette Bollmann (Co-auteur)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)985-994
TijdschriftMicrobial Ecology
Volume78
Nummer van het tijdschrift4
DOI's
StatusGepubliceerd - nov 2019

Citeer dit

Sedlacek, C. J., McGowan, B., Suwa, Y., Sayavedra-Soto, L., Laanbroek, H. J., Stein, L. Y., Norton, J. M., Klotz, M. G., & Bollmann, A. (2019). A Physiological and Genomic Comparison of Nitrosomonas Cluster 6a and 7 Ammonia-Oxidizing Bacteria. Microbial Ecology, 78(4), 985-994. https://doi.org/10.1007/s00248-019-01378-8