A place of miracles: The artistic depiction of Lourdes by two contemporary directors: Lourdes (2009) by Jessica Hausner and Une femme nommée Marie (2011) by Robert Hossein

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijk

466 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)47-66
Aantal pagina's20
TijdschriftFolklore : Electronic Journal of Folklore
DOI's
StatusGepubliceerd - 2014

Citeer dit