A plant pathogen modulates the effects of secondary metabolites on the performance and immune function of an insect herbivore

Elena Rosa (Co-auteur), Luisa Woestmann, Arjen Biere, Marjo Saastamoinen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

56 Downloads (Pure)

Zoekresultaten