A plant pathogen modulates the effects of secondary metabolites on the performance and immune function of an insect herbivore

Elena Rosa (Co-auteur), Luisa Woestmann, Arjen Biere, Marjo Saastamoinen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

56 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'A plant pathogen modulates the effects of secondary metabolites on the performance and immune function of an insect herbivore'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Agriculture & Biology

Earth & Environmental Sciences