A pooled case-control study of the apolipoprotein E (APOE) gene in age-related maculopathy

S. Schmidt, C. Klaver, A. Saunders, E. Postel, M. de la Paz, A. Agarwal, K. Small, N. Udar, J. Ong, M. Chalukya, A. Nesburn, C. Kenney, R. Domurath, M. Hogan, T. Mah, Y. Conley, R. Ferrell, D. Weeks, P.T.V.M. de Jong, C. van DuijnJ. Haines, M. Pericak-Vance, M. Gorin

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)209-223
TijdschriftOphthalmic Genetics
Volume23
StatusGepubliceerd - 2002

Citeer dit