A population study of the cyprinids present in Tjeukemeer

C.R. Goldspink

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)43-45
  TijdschriftContactblad voor Oecologen
  Volume5
  StatusGepubliceerd - 1969

  Citeer dit