A Potential Role for α-Amylase in Amyloid-β-Induced Astrocytic Glycogenolysis and Activation

Elin Byman, Nina Schultz, , Anna M Blom, Malin Wennström

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'A Potential Role for α-Amylase in Amyloid-β-Induced Astrocytic Glycogenolysis and Activation'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences

Social Sciences