A potentially immunologically inert derivative of the reverse tetracycline-controlled transactivator.

A. Zalmbumbide, S. Weening, S.J. Cramer, M.J. Rabelink, J. Verhaagen, R.C. Hoeben

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)749-754
TijdschriftBiotechnology Letters
Volume32
DOI's
StatusGepubliceerd - 2010

Citeer dit