A Power Terrible for Its Opponents [review of Grzegorz Rossoliński-Liebe (2014), Stepan Bandera: The Life and Afterlife of a Ukrainian Nationalist. Fascism, Genocide, and Cult]

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieWetenschappelijk

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)191-207
Aantal pagina's17
TijdschriftYad Vashem Studies
Volume43
Nummer van het tijdschrift2
StatusGepubliceerd - dec. 2015

Citeer dit