A Practice-Based Model of Access for Science: Linux Kernel Development and Shared Digital Resources

M. Ratto

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)73-105
  TijdschriftScience Studies
  Volume20
  Nummer van het tijdschrift1
  StatusGepubliceerd - 2007

  Citeer dit