A Pragmatic Approach to Getting Published: 35 Tips for Early Career Researchers

Natasha M. Glover, Ioanna Antoniadi, Gavin M. George, Lars Goetzenberger, Ruben Gutzat, Kadri Koorem, Pierre Liancourt, Kinga Rutowicz, Krishna Saharan, Wanhui You, Philipp Mayer

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

8 Citaten (Scopus)
366 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
TijdschriftFrontiers in Plant Science
Volume7
DOI's
StatusGepubliceerd - 09 mei 2016

Citeer dit