A precursur of the concept of a second demographic transition

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)371-380
TijdschriftZeitschrift für Bevölkerungswissenschaft
Volume32
Nummer van het tijdschrift3-4
StatusGepubliceerd - 2007

Citeer dit