A predatory waterbird as a vector of plant seeds and aquatic invertebrates

Maria J. Navarro-Ramos* (Co-auteur), Andy J. Green (Co-auteur), Adam Lovas-Kiss, Jacinto Roman, Kane Brides, Casper H.A. van Leeuwen

*Bijbehorende auteur voor dit werk

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'A predatory waterbird as a vector of plant seeds and aquatic invertebrates'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Agriculture & Biology

Earth & Environmental Sciences