A preliminary, annotated list of foliar pathogens of Eucalyptus spp. in Chile

M.J. Wingfield, P.W. Crous, H.L. Peredo

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  387 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)53-57
  TijdschriftSouth African Forestry Journal
  Volume173
  StatusGepubliceerd - 1995

  Citeer dit