A preliminary model for growth of Ceratophyllum demersum L.

E.P.H. Best

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)1484-1491
  TijdschriftVerhandlungen Internationale Vereinigung für Theoretische und Angewandte Limnologie
  Volume21
  StatusGepubliceerd - 1981

  Citeer dit