A preliminary note on the food of gobies (Pisces, Gobiidae) in the Belgian coastal waters

O. Hamerlynck, C.R. Janssen, C.H.R. Heip

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in boek/boekdeelBijdrage aan conferentie proceedingsWetenschappelijkpeer review

43 Downloads (Pure)
Originele taal-2Niet gedefinieerd
TitelProgress in Belgian Oceanographic Research
Pagina's314-320
Aantal pagina's314
StatusGepubliceerd - 1985
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit