A preliminary revision of the proxenetes group (Trigonostomidae, Turbellaria). IV

C. Den Hartog

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)98-111
  TijdschriftProceedings of the Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen. Series C, Biological and medical sciences
  Volume68
  Nummer van het tijdschrift2
  StatusGepubliceerd - 1965

  Citeer dit