A preliminary study to identify soil biotic factors involved in the degeneration of Ammophila aranea (Marram grass)

P.C.E.M. Van der Goes

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)168
  TijdschriftActa Botanica Neerlandica
  Volume40
  Nummer van het tijdschrift3a
  StatusGepubliceerd - 1991

  Citeer dit