A Prisoner’s Conviction: Time, Space, and Morality in W.F. Hermans’s The Darkroom of Damocles and Harry Mulisch’s The Assault

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)e1-26
Aantal pagina's26
TijdschriftJournal for Literary and Intermedial Crossings
Volume3
Nummer van het tijdschriftSpring 2019
StatusGepubliceerd - 26 mrt 2019

Citeer dit