A Private Matter? Religious Education and Democracy in Indonesia and Israel

Mirjam Kuenkler, Hanna Lerner

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
TijdschriftBritish Journal of Religious Education
Volume28
Nummer van het tijdschrift3
StatusGepubliceerd - 2016

Citeer dit