A process-basedmodelforerosionof Macoma balthica-affectedmudbeds

B.C. van Prooijen, F. Montserrat, P.M.J. Herman

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

    3 Downloads (Pure)

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'A process-basedmodelforerosionof Macoma balthica-affectedmudbeds'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Agriculture & Biology