A profitable debate? Response

Matthias van Rossum, Karwan Fatah-Black

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)736-743
TijdschriftSlavery & Abolition
Volume37
Nummer van het tijdschrift4
DOI's
StatusGepubliceerd - dec 2016

Citeer dit