A Protein Disulfide Isomerase Controls Neuronal Migration through Regulation of Wnt Secretion

Nanna Torpe, Sandeep Gopal, Oguzhan Baltaci, Lorenzo Rella, Ava Handley, Hendrik C Korswagen, Roger Pocock

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'A Protein Disulfide Isomerase Controls Neuronal Migration through Regulation of Wnt Secretion'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences

Chemical Compounds