A quantitative analysis of Bulgarian dialect pronunciation

P. Osenova, W.J. Heeringa, J. Nerbonne

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijk

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)425-458
Aantal pagina's34
TijdschriftZeitschrift für Slavische Philologie
Volume66
Nummer van het tijdschrift2
StatusGepubliceerd - 2010

Citeer dit