A Quantitative Comparison of Inhibitory Interneuron Size and Distribution between Mouse and Macaque V1, Using Calcium-Binding Proteins

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

24 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'A Quantitative Comparison of Inhibitory Interneuron Size and Distribution between Mouse and Macaque V1, Using Calcium-Binding Proteins'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences