A Quantitative Examination of Variation in Dutch Low Saxon Morphology

W.J. Heeringa, M. Wieling, B.L. van den Berg, J. Nerbonne

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

2 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)195-216
TijdschriftZeitschrift für Dialektologie und Linguistik. Beihefte
Volume138
StatusGepubliceerd - 2009

Citeer dit