A quantitative in situ hybridization protocol for formalin-fixed paraffin-embedded archival post-mortem human brain tissue.

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)359-366
TijdschriftMethods
Volume52
DOI's
StatusGepubliceerd - 2010

Citeer dit