A quantitative study of nodulation in Hippophaë rhamnoides L. spp. Rhamnoides in a coastal dune area

P.A.I. Oremus

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  1 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)59-68
  TijdschriftPlant and Soil
  Volume52
  Nummer van het tijdschrift1
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1979

  Citeer dit