A quantitative-theoretical analysis of syntactic microvariation: Word order in Dutch verb clusters

Jeroen van Craenenbroeck, Marjo van Koppen, Antal van den Bosch

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

65 Downloads (Pure)

Samenvatting

This paper is a case study in how quantitative-statistical and formal-theoretical
(generative) approaches to language variation can be combined. We provide a
quantitative analysis of word order variation in verb clusters in 185 dialects of Dutch and map the results of that analysis against linguistic parameters extracted from the theoretical literature on verb clusters. Based on this novel methodology, we argue that verb cluster ordering in Dutch dialects can be reduced to three grammatical parameters (largely similar to the ones described in Barbiers et al. 2018), and we identify the dialect groups that correspond to the various settings of those parameters.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)333-370
TijdschriftLanguage
Volume95
Nummer van het tijdschrift2
StatusGepubliceerd - jun. 2019

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'A quantitative-theoretical analysis of syntactic microvariation: Word order in Dutch verb clusters'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit