A quiet revolution? Village head elections and the democratization of rural Indonesia

W. Berenschot, Wigke Capri, Devy Dhian

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)126–146
TijdschriftCritical Asian Studies
Volume53
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusGepubliceerd - 2021

Citeer dit