A radar study on the influence of expected ground speed, cloudiness and temperature on diurnal migration intensity

A.C. Perdeck, B.J. Speek

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)189-198
  TijdschriftArdea
  Volume72
  Nummer van het tijdschrift2
  StatusGepubliceerd - 1984

  Citeer dit