A radioimmunoassay of vasopressin: a note on pituitary vasopressin content in Brattleboro rats

Tj.B. van Wimersma Greidanus, R.M. Buijs, M.J.G. Hollemans, W. de Jong

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

60 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1217-1218
TijdschriftExperientia
Volume30
StatusGepubliceerd - 1974

Citeer dit