A rapid and massive gene expression shift marking adolescent transition in C. elegans

Basten Snoek, Mark G. Sterken, Rita J. M. Volkers, Mirre Klatter, Kobus J. Bosman, Roel P. J. Bevers, Joost A. G. Riksen, Geert Smant, Andrew R. Cossins, Jan E. Kammenga

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
TijdschriftScientific Reports
Volume4
DOI's
StatusGepubliceerd - 28 jan. 2014
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit