A rapid method of extracting meiobenthic nematodes and copepods from mud and detritus

C.H.R. Heip, N. Smol, W. Hautekiet

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

135 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)79-81
TijdschriftMarine Biology
Volume28
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusGepubliceerd - 1974
Extern gepubliceerdJa
  • Keur

    van der Heijden, M.

    01/01/1980 → …

    Project: Onderzoek

Citeer dit