A rapid method to evaluate nematode density

C.H.R. Heip

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

16 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)266-268
TijdschriftNematologica
Volume20
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusGepubliceerd - 1974
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit