A rapid quantitative measurement of root lenght and root branching by microcomputer image analysis

F.C. Zoon, P.H. Van Tienderen

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  5 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)301-308
  TijdschriftPlant and Soil
  Volume126
  Nummer van het tijdschrift2
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1990

  Citeer dit