A rapid technique to distinguish species of Cylindrocladium

P.W. Crous, A. Korf, W.H. van Zyl

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan conferentiePaperWetenschappelijk

    Originele taal-2Engels
    StatusGepubliceerd - 1994

    Citeer dit