A re-appraisal of Harknessia (Diaporthales), and the introduction of Harknessiaceae fam. nov

P.W. Crous, B.A. Summerell, R.G. Shivas, A.J. Carnegie, J.Z. Groenewald

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  45 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)49-65
  TijdschriftPersoonia
  Volume28
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 2012

  Citeer dit