A re-evaluation of marine nematode productivity

G. Vranken, P.M.J. Herman, M. Vincx, C.H.R. Heip

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  35 Citaten (Scopus)
  373 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)193-196
  TijdschriftHydrobiologia
  Volume135
  Nummer van het tijdschrift3
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1986

  Citeer dit