A re-evaluation of Penicillium section Canescentia, including the description of five new species

C. M. Visagie, J. C. Frisvad, J. Houbraken, A. Visagie, R. A. Samson, K. Jacobs

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

10 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)163-187
TijdschriftPersoonia
Volume46
DOI's
StatusGepubliceerd - jun. 2021

Citeer dit