A readily recognizable tag for marking bream Abramis brama (L.)

C.R. Goldspink, J.W. Banks

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)407-411
  TijdschriftJournal of Fish Biology
  Volume3
  Nummer van het tijdschrift4
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1971

  Citeer dit