A real-time fMRI-based spelling device immediately enabling robust motor-independent communication.

B. Sorger, J. Reithler, B. Dahmen, R. Goebel

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1333-1338
TijdschriftCurrent Biology
Volume22
DOI's
StatusGepubliceerd - 2012

Citeer dit