A reanalysis of phospholipid fatty acids as ecological biomarkers for methanotrophic bacteria

P.L.E. Bodelier, M.J. Bär-Gilissen, C.A. Hordijk, J.S. Sinninghe Damsté, W.I.C. Rijpstra, J.A.J. Geenevasen, P.F. Dunfield

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

100 Citaten (Scopus)
2 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'A reanalysis of phospholipid fatty acids as ecological biomarkers for methanotrophic bacteria'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Agriculture & Biology

Medicine & Life Sciences

Earth & Environmental Sciences