A reassessment of the Cercospora species described by C. Chupp: specimens deposited at BPI, Maryland, U.S.A.

P.W. Crous, U. Braun

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  8 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)327-343
  TijdschriftMycotaxon
  Volume78
  StatusGepubliceerd - 2001

  Citeer dit